Enerji İzleme Sistemi

Kurum ve kuruluşların enerji verimliliğinin artması için kullandıkları enerjinin iyi izlenip, iyi yönetilmesi gerekmektedir. Başta elektrik enerjisi olmak üzere, iç ortam sıcaklığı, dış ortam sıcaklığı gibi veriler enerji analizörleri ve haberleşebilen sayaçlar ile izlenebilmektedir. Tüm binaların (ticari, endüstriyel, konut…) geçmişe dönük enerji tüketim takibi, enerjinin kalitesi, reaktif tüketim durumu, harmonik durumu, fatura analizi, faturalandırma, birim enerji tüketimi, enerji yoğunluğu değerleri grafiksel olarak raporlanmaktadır. Bunların yanında yük alma, yük paylaştırma, senkronizasyon sistemlerini içinde barındıran Enerji Scada (Supervisory Control and Data Acquisition) sistemleri de Helen Mühendislik çözümleri arasındadır.
Enerji İzleme ve Faturalandırma;
⁃ Modbus haberleşme protokolü üzerinden sayaç veya enerji analizörlerinin haberleşmesinin sağlanması
⁃ Tüketilen enerjinin, reaktif tüketim bedelinin hesaplanıp operatörün isteğine göre fatura dizaynının yapılması
⁃ Isı gider paylaşımı için Mbus protokolü üzerinden kalorimetrelerin haberleşmesinin sağlanması
⁃ Tüketilen bütün enerjilerin SQL veri tabanlı sistem üzerinden depolanıp, isteğe göre günlük, haftalık ve aylık olarak son kullanıcıya rapor halinde sunulması
⁃ Tüketilen enerjide operatörün belirlediği limit aşımında enerji tüketimin durdurulması, buna bağlı olarak mesaj veya e-posta üzerinden tüketiciye bilgi verilmesi
⁃ Sistemin lokalde olduğu gibi uzaktan da gerçek zamanlı olarak izlenmesinin sağlanması
⁃ Sistemi besleyen enerjinin uygun enerji analizörleri ile kalitesinin düzenli olarak takip edilmesi
⁃ Enerji Otomasyonu SCADA Sistemi;
⁃ Projenin ihtiyacına göre donanımsal sistemlerin (PLC, RTU vb.) uygulamaya yönelik tasarlanması
⁃ Şebekeye paralel çalışan jeneratörlü sistemlerde Yük Alma/Yük Paylaştırma yaparak fazla yüklerin sistemden çıkarılması veya senkronizasyon yaparak jeneratörlerin belirli bir değerde çalışmasının sağlanması
⁃ Demand ve Kompanzasyon yaparak cezalı durumların önlenmesi
⁃ Binanın merkezinde bulunan ayırıcıların ve kesicilerin durum bilgilerinin alınması ve bu bilgilere göre operatörün belirlemiş olduğu senaryonun devreye girmesi
⁃ Operatörün belirlediği noktalarda enerjinin SCADA otomasyon sistemi üzerinden izlenmesi (enerji analizörleri üzerinden) ve gerektiğinde enerji kontrolünün yapılması