Elektrik Pano Üretimi

Elektrik panosu üretiminde dünya üreten HELEN MÜHENDİSLİK, ana dağıtım panosu, tali dağıtım panosu konusunda ihtiyaçlarınıza en doğru şekilde yanıt vererek enerjinin giriş noktasından en uçtaki priz çıkışına kadar tesisinizdeki alçak gerilim enerji iletimini güvenilir ve sürekli kılar.

Tip Testi

Tip testleri güvenilirlik ve emniyet garantileyen testlerdir. Bu testler özel labaratuvarlar tarafından fabrikada yapılmış bağlantılarla, dağıtım ve bağlantı sistemleri uygulanmış protiplerle gerçekleştirilir.
TipTestleriDeneyleri
► Sıcaklık artışının denetlenmesi
► Yalıtım özelliklerinin denetlenmesi
► Kısa devre dayanıklılığın denetlenmesi
► Koruyucu devrenin etkinliğinin denetlenmesi
► Yalıtım uzaklıkları ve yüzeysel yalıtım uzaklığının denetlenmesi
► Mekanik işlevselliğin denetlenmesi
► Koruma derecesinin denetlenmesi

Formlama

Formlama ya da diğer adıyla bölümlendirme, panonun koruma ve bölümlendirme parçalarının montajının yapılmasıdır. Formalama ile; kritik parçaların birbirleriyle teması önlenir, kısa devre akımlarının neden olduğu hasarlar kısıtlı alanda tutulmaya çalışılır.
Genel olarak form çeşitlerini açıklayacak olursak;
Form 1: Şalt cihazları ve baralar koruyucu panonun içine yerleştirilir. Ön kapının açılması durumunda tüm cihazlara müdahele edilebilir. Pano içerisinde çalışma yapılırken mutlaka enerji kesilir.
Form 2: Pano içerisinde bulunan bara ve şalt cihazları birbirlerinden ayırılır. Form 2 bara ünitesi ve kontrol ünitesi olarak ikiye ayrılır. Form 2a'da baraların görev birimlerinden ayrılması, klemenslerin baralardan ayrılmamışlardır. Form 2b'de baraların görev biriminden ayrılması,klemensler baralardan ayrılmıştır.
Form 3: Bara ünitesi ile birlikte kontrol ünitesi içerisinde yer alan tüm çıkıs birimleri birbirinden bağımsız olarak ayrılması işlemine Form 3a denir. Form 3b'de ise bağımsız çıkış ünitesi içerisinde yer alan tüm çıkış birimlerinin bağlantı noktalarının kablo holü ile ayrılmaktadır.
Form 4: Her çıkış birimi birbirinden bağımsız olup, çıkış birimlerinin bağlantı noktası aynı hücre içerisinde yapılması işlemi Form 4a olarak adlandırılır. En kapsamlısı ise Form 4b'dir. Form 4b; baraların fonksiyonel üniteden ve tüm fonksiyonel ünitelerin çıkış iletkenlerinin klemensleri dahil birbirinde ayrılması işlemidir.

Panoların ekipman hareketliliği

Panolara müdahele ne kadar kolay olursa güvenlik ve kontrol de o ölçüde daha yüksek olur. Panolarda sabit tip ve çekmeceleri tip olmak üzere iki şekilde ekipman hareketliliği sağladır. Benim gitmiş olduğum firmada alçak gerilim panoları sabit tipti. Ama orta gerilim panoları için gittiğim diğer firmada ise çekmeceli tip kullanılmıştı.

RutinTestler

► Kablo muayenesi ve elektriksel işlevsellik testi
► Yalıtım testi
► Koruma tedbirleri ve koruma devrelerinin elektriksel sürekliliğidir.
Zaten dikkat edildiği gibi güvenlik açısından bakılması gereken her şeye bu tip testlerinde bakılıyor. Tip testleri uzun ömürlü tesis güvenilirlik emniyeti garantilediğinden tüm elektrik pano sistemleri için zorunluluktur.