Elektrik Pano Üretimi

EC 61439-1 Standartlarına Uygun Panolar
- Dağıtım Panoları
- Ana dağıtım Panoları
- Kompanzasyon Panoları
- Kuvvet ve Aydınlatma Panoları
- Otomasyon Panoları
- MCC Panoları
- Transfer ve Senkronizasyon Panoları
- Çekmeceli Tip Panolar
- Röle Gözü
- Piyano Tip Panolar
- Otomasyon ve Kumanda Panoları
- Harici Tip ve Şantiye Panoları
- Aydınlatma ve Priz Panoları
AG’de kullanılan tüm ekipmanların amacına uygun olarak bir araya getirildiği, elektriksel bağlantılarının sağlandığı elektrik panosunun boyut, ebat ve fiziksel nitelikleri değişse de amaç farklılıklarına göre aşağıdaki şekilde gruplanabilmektedir:
Dağıtım Panoları: İlgili elektrik kurumunun sağladığı elektriğin mevzu konu mahale trafodan sonra dağıtımının yapılarak lokalize olmasına ve kumandasına imkan sağlayan panolardır. Bunlar ana dağıtım panosu, tali dağıtım panosu, sayaç panosu, kat dağıtım panosu, daire panosu vb isimlerle anılırlar.
Kompanzasyon Panoları: Sistemdeki endüktif yük kaynaklı kullanılamayan enerjinin aktif ve/veya pasif olmak üzere kapasitif sistemlerle desteklenerek cosQ katsayısının istenen seviyede tutulmasını sağlayan panolardır. Dağıtım panoları ile senkronize çalışır.
Motor Kontrol Panoları: Ana dağıtım panolarından alınan besleme ile ilgili lokalizasyonda yer alan motor devrelerinin bireysel veya toplu halde çalışması ve kumandasına olanak veren panolardır. Dağıtım panolarına göre yapıları oldukça karmaşıktır.